Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Collectieve bijeenkomst – Maandag 27 maart – Wijkpaleis Rotterdam

Op maandag 27 maart komen we bij elkaar in Rotterdam. De proeftuinen, VNG en fondsen zijn er maar iedereen is welkom. We praten die middag over Partnerschap, wat zijn de mogelijkheden van het ontwerpen van een nieuwe samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en initiatieven?

Programma  |  

Thema Partnerschap, nieuwe manier van samenwerken
Voor Iedereen die geïnteresseerd is en mee wil denken – aanmelden via deze link
Tijd & locatie 13:00 – 17:00/19:00 Wijkpaleis Rotterdam – Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam 

 

13.00 Inloop met soep en brood – Welkom door Marieke Hillen 
13.30 Korte rondgang langs teams met updates en proces tot nu toe
14.00 Verslag bezoeken door Teun en Floor en presentatie eerste gedachten.
14.30 Bram Dingemanse – Welzijnscooperatie Delfshaven – een samenwerking
14.45 pauze
15.00 Wiet van Meel – Tussenheid Hilvarenbeek – Onderkoepeling
15.30 Breakout: wat is partnerschap voor jou? Wat zijn voorwaarden en obstakels voor partnerschap tussen gemeente en bewonersinitiatief?
16.15 Thee en plenair: hoe pakken we dit aan, zien we mogelijkheden voor een concept convenant? Reflectie van Frank Speel – VNG
17.00 Afsluiting met borrel
18.00 Diner met de buurt in het Wijkpaleis voor wie wil

Programma SAMEN officieel van start!

Maandag 28 november was het zover, het Programma SAMEN ging officieel van start! Maar eigenlijk was de aanmeldperiode ook al een goed begin. Om zich aan te melden voor het programma moesten bewonersinitiatieven en gemeenten werken aan een gezamenlijke inzending. Deze inzendingen waren al heel mooi en indrukwekkend en bovendien waren er veel meer aanmeldingen dan vooraf was voorzien. Uiteindelijk zijn uit de 44 inzendingen de volgende kerndeelnemers geselecteerd:

 • Den Bosch – Transfarmers en Copernikkel
 • Vaals – Vaals Verbindt
 • Tynaarlo – Stichting Plaats de Wereld
 • Kampen – Het 8ste Werk
 • Groningen – Stadmakerswerkplaats Groningen
 • Den Haag – Stagehuis Schilderswijk
 • Delfshaven – Welzijnscoöperatie Delfshaven

Kenniskring voor alle inzendingen

Omdat het aantal aanmeldingen alswel de kwaliteit van de inzendingen hoog lagen, is besloten om meer ruimte te maken voor de deelnemers aan de ‘Programma SAMEN Kenniskring’. Deze Kenniskring bestaat uit alle aanmeldingen die niet direct financieel gesteund worden vanuit het programma maar wel actief deel kunnen nemen aan bijeenkomsten, trainingen en het netwerk. Dit geldt zowel voor bewonersinitiatieven als voor gemeenten. Zo doen zij ook mee met het delen van ervaringen, kennis en inspiratie. Met elkaar wordt ruimte gemaakt en manieren onderzocht om initiatieven van bewoners structureel de steun en erkenning te bieden die het verdient.

Waarom het Programma SAMEN?

Een samenleving is vitaal en veerkrachtig als deze wordt gedragen door actieve mensen die zich voor elkaar en hun omgeving inzetten en het voor elkaar opnemen als dat nodig is. Dit ideaalbeeld wordt breed gedragen. Ook door gemeentebesturen die burgerinitiatief doorgaans toejuichen. Toch zien we vaak dat initiatieven niet van de grond komen of vroegtijdig stranden omdat actieve burgers vastlopen in procedures en bureaucratieën waardoor ze afhaken.

De initiatiefnemers willen graag bijdragen aan sociale samenhang en aan sociale mobiliteit en worden regelmatig benaderd door actieve burgers om projecten te ondersteunen. We hopen dat gemeenten na een periode van pionieren, die initiatieven waarvan de waarde breed wordt erkend, structureel willen steunen. In de praktijk blijkt dit moeilijk. Hierdoor is het voor de door ons gesteunde initiatieven vaak lastig om te verduurzamen en gaat er veel maatschappelijk kapitaal weer verloren.
In het Programma SAMEN werken bewonersinitiatieven, gemeenten, VSBfonds, Oranjefonds, Stichting DOEN en VNG samen om juist die duurzaamheid van bewonersinitiatieven te bestendigen.

Programma

Het programma heeft de 7 proeftuinen maar beoogd om zoveel mogelijk andere partijen te betrekken en veel onderdelen zijn voor iedereen beschikbaar. Dit zijn alvast de belangrijkste data

Collectieve bijeenkomsten: (open voor iedereen)

 • Maandag 27 maart – 13 tot 17 uur
 • Maandag 26 juni – 13-17 uur
 • Maandag 25 september – 13-17 uur
 • Optioneel additionele datum: 27 november 13-17 uur
 • Maandag 4 maart 2024 – 13-17 uur
 • Maandag 27 mei 2024 – 13-17 uur
 • Maandag 23 september 2024 – 13-17 uur
 • Maandag 25 november 2024: afsluiting – 13-17 uur

 

 • Thema bijeenkomsten – online: (open voor iedereen)Iedere derde dinsdag van de even maand 16-17 uur