Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Bewonersinitiatieven en gemeenten die samen werken aan sociale verbinding; er is nog een wereld te winnen.

Startende bewonersinitiatieven worden op allerlei manieren ondersteund, door zowel gemeenten als door veel fondsen. Er zijn ontzettend veel prachtige voorbeelden in heel Nederland. Maar als bewoners eenmaal actief zijn en verder willen na de opstartfase, dan blijkt het duurzaam samenwerken met gemeenten en fondsen nog best ingewikkeld. En dat terwijl bewonersinitiatieven een unieke functie hebben in het versterken van sociale verbinding in wijk, dorp en stad. Een functie die nooit door de gemeente zelf of door een professionele instelling op die manier ingevuld zou kunnen worden. Wie heeft de ideeën, wie heeft de middelen en wie kan ruimte maken om dingen echt anders te doen dan anders?

In
"Programma SAMEN!"
slaan het VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en VNG twee jaar lang de handen ineen met bewoners en gemeenten om samen nieuwe wegen te bewandelen en samen meer mogelijk te maken.

Doel

Betekenisvolle sociale bewonersinitiatieven tot hun recht laten komen, nu èn straks.

Hoe?

Een interactief programma waarin ruimte wordt gemaakt voor bestaande bewonersinitiatieven om door te gaan en/of door te groeien. Zowel financieel als in het samenwerken met de gemeente en fondsen, op een manier die recht doet aan de kracht van bewoners.

Wanneer?

November 2022 t/m november 2024

Wie?

Bewonersinitiatieven, burgemeesters, wethouders en ambtenaren, fondsmedewerkers
*foto:Stg Samen Heerlen/Carole Meijers

Wat?

Het programma bestaat uit:

GELD

Financiële impuls aan bewonersinitiatief/initiatieven voor een periode van twee jaar. Gebaseerd op eenzelfde investering vanuit de gemeente ten behoeve van lokale bewonersinitiatieven

KENNIS

– Lokaal programma op maat: samengesteld samen met bewoners, ambtenaren en wethouder(s) bijeenkomsten om anders om te gaan met de inzet van procedures voor projectsubsidies, werksessies, best practices, trainingen

– Landelijk programma met trainingen en werksessies

NETWERK

– Actieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen deelnemende gemeenten, bewonersinitiatieven en de drie participerende fondsen

– Excursies naar andere gemeenten

*foto:Stg Samen Heerlen/Carole Meijers

Het project is geslaagd als het leidt tot een betere manier van samenwerken tussen bewonersinitiatieven, gemeenten en fondsen.