BEWONERSINITIATIEF

GEMEENTE

MOTIVATIE

[textarea* motivate]

Projecten

[textarea* Projecten]

ORGANISATIE

[textarea* ORGANISATIE]

LEERPROCES

[textarea* LEERPROCES]

FINANCIEEL

[textarea* FINANCIEEL]

BIJLAGEN

[mfile* fileid limit:4000000 filetypes:jpeg|png|jpg|mp4 max-file:5]
[submit "Bevestig aanmelding"]
Bij meer aanmeldingen dan plekken vindt een selectie plaats door de participerende fondsen samen met de aangemelde gemeenten en bewoners. Beiden kunnen hun voorkeuren uitspreken. Oftewel, een participatief selectieproces.